Kulttuuritalo Martinuksen tilavuokrauksen sopimusehdot

Peruutusehdot

 • Mikäli käytetty varausaika ylittää sovitun, tai tilavaraaja käyttää sovittuun palvelupakettiin kuulumattomia lisäpalveluja, veloitetaan niistä erikseen 

 • Mikäli vuokraaja peruuttaa tilavarauksensa, hän on velvollinen suorittamaan Vantaan kaupungille peruutuksesta seuraavasti: 

sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen 20% 

60-31 päivää ennen tilaisuutta 50 % 

30-15 päivää ennen tilaisuutta 75 % 

14-0 päivää ennen tilaisuutta 100 % 

Peruutusmaksu (%) lasketaan varausvahvistuksessa ilmoitetusta kokonaishinnasta. 

Muut sopimusehdot

 • Tilaisuuden järjestäjä sitoutuu perehtymään Kulttuuritalo Martinuksen pelastussuunnitelmaan.

 • Tilaisuuden markkinointi on tapahtumanjärjestäjän vastuulla. Kulttuuritalo Martinus voi sen hetkisten resurssien puitteissa auttaa markkinointitoimenpiteissä näin.

 • Salin vuokra sisältää salin, pukuhuoneiden ja lämpiön käytön. 

 • Lämpiössä ei voi tarjota omia ruokapalveluita, vaan ne järjestyvät Kulttuuritalo Martinuksen sopimustoimittajan kautta. 

 • Tilavuokraaja saa myydä tilaisuudessa esiintyvän artistin markkinointituotteita kuten esimerkiksi käsiohjelmia, t-paitoja, levyjä, kirjoja ja muuta vastaavaa. Kolmansien osapuolien tuotteiden myynti on kielletty Kulttuuritalo Martinuksen tiloissa. 

 • Tilavuokraaja vastaa myytyjen markkinointituotteiden asianmukaisesta verojen maksamisesta verottajalle. 

 • Tilavuokraajan vastuulla on raportoida Teostolle tilaisuudessa soitetusta musiikista. 

 • Noudatamme työajoissa KVTESiä, johon sisältyvät myös lakisääteiset tauot. 

 • Varaustunnit eivät sisällä teknistä etukäteissuunnittelua, valosuunnittelua, äänisuunnittelua. 

 • Asiakkaan tulee lähettää aikataulu, tekninen rider ja lavakartta viimeistään kuusi viikkoa ennen tapahtumaa. Mikäli asiakas ei lähetä tarvittavia tietoja teknikoille, niin talolla on oikeus laskea automaattisesti ylimääräiset lisätunnit ja veloittaa asiakasta näistä jälkikäteen. 

 • Varausajan tulee sisältää rakennus ja purku.  

 • Tilavuokraajan vastuulla on tutustua talon teknisiin reunaehtoihin 

 • Tilassa ei saa käyttää tulta. Kulttuuritalo Martinuksella on oikeus puuttua esityksen kulkuun mikäli tulta käytetään. 

 • Kulttuuritalo Martinus pidättää oikeuden valita vuokratilaisuudet ohjelmistoprofiiliinsa sopiviksi. Pidempiaikaisista vuokrauksista voidaan neuvotella erikseen. 

 • Kaikkiin vuokrahintoihin lisätään arvonlisäveron 24 %. 

 • Lipunmyynti järjestetään kokonaisuudessaan Lippu.fi:n kautta. Asiakas solmii Lippu.fi:n kanssa erillisen sopimuksen lippukaupasta sekä ovilipunmyynnin järjestämisestä tilaisuudessa. Yhteyshenkilönä Lippu.fi:ssa toimii Terhi Gulin, terhi.gulin@lippu.fi

 • Jokaiseen tilaisuuteen pyörätuoliasiakkaiden avustajat pääsevät maksuttomasti. 

 • Salin paikat numeroilla 225, 226, 227 ja 228 (rivillä 10) ovat aina varattu Kulttuuritalo Martinukselle, ja niitä ei tule vapauttaa myyntiin. 

 • Jos jompikumpi osapuoli purkaa sopimuksen, on purkava osapuoli velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle aiheutuneet välittömät vahingot. Poikkeuksena ylivoimainen este (force majeure) esimerkiksi luonnonilmiö, jota ei ole voitu ottaa huomioon sopimusta solmittaessa. Ylivoimaisena esteenä ei pidetä esim. sairastapausta. Kaikissa muissa paitsi force majeure tilanteissa sovelletaan peruutusehtoja.