Webbplatsen Vantaa.fi förnyas 2021-2022

Nyhet

I projektet, som inleds i början av 2021, förnyas hela webbplatsens servicekoncept, layout och användargränssnitt. Innehållet kommer att omarbetas och webbplatsen kommer att bli mer sammanhängande. Ett annat viktigt mål är att förbättra tillgängligheten och den mobila användbarheten.

År 2020 hade Vanda stads webbtjänster över 2 miljoner besökare och 9,2 miljoner sidvisningar. Webbplatsen lanserades för 7 år sedan.

Vanda stads webbplats är till för att betjäna kommuninvånarna. Webbplatsen erbjuder lättillgänglig information om stadens verksamhet och ger en smidig tillgång till olika tjänster.

I projektet, som inleds i början av 2021, förnyas hela webbplatsens servicekoncept, layout och användargränssnitt. Innehållet omarbetas och målet är att skapa en mer sammanhängande webbplats. Ett annat viktigt mål är att förbättra den mobila användbarheten.

Vid omarbetningen beaktas framför allt tillgängligheten. Webbplatsen ska vara till för alla användare, oavsett eventuella begränsningar och digitala färdigheter. Vanda är också Finlands mest internationella stad, och utöver att webbtjänsterna fungerar på finska och svenska är ett av huvudmålen att skapa välfungerande webbtjänster också på engelska.

Den teknik som valts för webbplatsen är öppen källkod Drupal och genomförandepartner är Wunder Finland Oy.

Enligt den planerade tidsplanen kommer den nya webbplatsen att lanseras i början av 2022, och vidareutvecklas under de följande projektfaserna 2022–2023.

Läs mer (på finska): Vantaa.fi-verkkopalvelun uudistus

Keywords

UtvecklingDigitaliseringTillgänglighetTjänsten